[Tài liệu] Báo cáo về tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên nền tảng mạng xã hội (Phần 2)

Chuyên mục: Kiến thức, Marketing,

Báo cáo về mạng xã hội trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng đã được SocialMediaToday kết hợp với SharpSpring khảo sát trên 320 Marketers

Trong phần 1 của báo cáo về tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên nền tảng mạng xã hội đã cho chúng ta cái nhìn tổng quát về thực trạng của việc sử dụng mạng xã hội như một kênh tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Đồng thời từ phần 1 đã rút ra được kết luận sơ bộ về khả năng của mạng xã hội trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng sau khi khảo sát trên 320 Marketer. Ở phần 2 này, chúng ta sẽ đi sâu hơn trong việc giải thích lý do mà mạng xã hội chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Phần 2: Làm thế nào để quy trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua mạng xã hội trở nên hiệu quả hơn?

Như đã đề cập ở phần 1, sau khi khảo sát 320 Marketer có thể rút ra một kết luận rằng hầu hết doanh nghiệp đều chỉ thu về những kết quả ở mức trung bình từ việc sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm khahcs hàng tiềm năng. Câu hỏi đặt ra ở đây rằng: Không thể phủ nhận sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội thế nhưng tại sao kết quả lại không được như kỳ vọng của doanh nghiệp? Phải chăng họ đang đặt sai kỳ vòng? Hay mạng xã hội không phải là một công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng tốt như chúng ta thường nghĩ? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong phần 2 của báo cáo. Thông qua khảo sát, SocialMediaToday và SharpSpring muốn tìm hiểu rằng những doanh nghiệp họ có thực sự chuẩn bị kế hoạch trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua mạng xã hội hay không? Cũng như tìm hiểu liệu những kết quả chưa thực sự khả quan là kết quả của việc chưa vạch ra một chiến lược hiệu quả hay không.

báo cáo mạng xã hội

truck parts supplier