6 bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp

Chuyên mục: Creative,

6 bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp - 6 bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp sau đây sẽ khiến cho bạn không thể quên được hình ảnh chuyên nghiệp của những công ty, tổ chức này đấy.

6 bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp sau đây sẽ khiến cho bạn không thể quên được hình ảnh chuyên nghiệp của những công ty, tổ chức này đấy.

1. Benevolent

2. IBRA

3. 88.9 Overlap PM

4. Hospital de Braga

5. NBC

6. National Geographic

* Nguồn: Chiến lược Marketing

truck parts supplier